Indlela Yokulondoloza Ubudlelwano Ngisho Naphezu Kwemibono Ehlukene

Ukungezwani phakathi kwabangane noma abantu kuyinto ehlala njalo. Kufanele kulindelwe, ikakhulukazi uma ufuna ukulondoloza ubudlelwano. Nakuba inhloso kuwukuthola umuntu ofanelana naye, ayikho into efana nokufanelana okuphelele.

gcina ubudlelwano

Abantu abajabulile bathole indlela yokulungisa ukungezwani nokungavumelani. Ukuze ubudlelwano, noma ngabe okomuntu siqu noma ochwepheshe, buphumelele, abantu abahilelekile kufanele bathole indlela enempilo yokubhekana nokungezwani kwabo.

Umbono wesimanje ukuthi uma uhlangabezana nezikhathi ezimbi ebudlelwaneni, kufanele ushiye. Abantu bavame ukukhohlwa ukuthi ubudlelwano bumayelana nokuyekethisa.

Kuyoba nezikhathi ezinhle nezimbi. Kuyoba khona izithiyo, izingxabano, nokungavumelani okunamandla; iqhinga wukusebenzelana ngalezi zindaba ndawonye.

Uma uthanda umuntu futhi uyayazisa inkampani yakhe, uzovuma ukufaka umsebenzi futhi usebenze ngezikhathi ezimbi ngoba ngokuqinisekile kuzoba nezikhathi ezimbi. Umbuzo uwukuthi, uziphatha kanjani lezi zikhathi ezimbi?

Ubudlelwano akuyona into ehlekisayo. Iwukuhlanganiswa kwabantu ababili abavela ezizindeni ezingafani abahlangana ndawonye ukuze bathole ubungane nothando.

Ngakho-ke, kuzoba khona ukungaboni ngaso linye ezindabeni eziningi baze baziqonde kangcono. Ngisho nangaleso sikhathi, kwakuyoba nemibono ephikisanayo mayelana nezindaba eziningana.

Ngisho namawele anesibeletho esisodwa nezizinda ezifanayo ayangezwani ngezikhathi ezithile, ingasaphathwa eyokukhuluma ngabantu ababili abahluke kakhulu.

Ubudlelwano bungasinda naphezu kwakho konke ukungezwani uma abantu abahilelekile bezimisele chaza inkulumo yomphakathi futhi baxazulule ukungaboni ngaso linye kwabo kusetshenziswa imithetho yezinkulumo zomphakathi.

Futhi, ubudlelwano buyasinda ngoba abantu abahilelekile sebekulungele ukuyekethisa, bathathe isibopho ngezenzo zabo, futhi baqinisekise abalingani babo ukuthi bayabathanda.

Indlela ephumelelayo yokuqeda igazi elibi phakathi kwabantu iwukusebenzisa ulimi oluhle.

Yebo, ubuhlobo buyachuma lapho abantu bekwazi ukukhulumisana ngobuqotho futhi baxazulule indaba yokungezwani kunokuba baxazulule bona.

Uma uhlasela umlingani wakho esikhundleni sodaba olukhona, kungenzeka ukuthi umlingani wakho uzophendula, futhi ukungaboni ngaso linye kuzophenduka umdlalo wokumemeza. Lokhu akuzixazululi izinkinga, futhi kuzodala ukucasuka.

Nokho, akhona amasu abantu abangawasebenzisa ukuze baqhubekisele phambili ubuhlobo babo, kungakhathaliseki izinga lokungaboni ngaso linye kanye nezinga lokuhluka kwemibono.

Ukungavumelani kuyingxenye eqhubekayo yokusebenzelana kwabantu futhi akufanele kubangele izinkinga uma kusingathwa kahle. 

Nazi izindlela zokusingatha imibono ehlukene ebuhlotsheni bakho futhi ubuthuthukise.

Izindlela Zokusingatha Ukungaboni ngaso linye

Izindlela Zokusingatha Ukungaboni ngaso linye

Lalela Ukuze Uqonde

Ukungezwani ngokuvamile kubangela ukungezwani. Ngokuvamile, umlingani oyedwa uzogxila kakhulu ekuzwakaleni aze akhohlwe ukulalela omunye umuntu.

Nokho, ake sithi baqhuba inkulumo ngobuqotho nangokuzimisela ukuqonda imibono yomunye umuntu. Uma kunjalo, bayoba nengxoxo enothisa kakhudlwana. 

Ukuqonda umbono womunye umuntu akusho ukuvumelana naye. Kusho ukuthi uzimisele ukukuzwa. Lokhu kudinga ukuba ube isilaleli esihle.

Ngeke ube nethemba lokuthi uzoqonda uma ungalaleli ngokugcwele lokho okushiwo umlingani wakho. 

Vumelana Ngokungavumelani

Engxoxweni, umuntu ngamunye unombono wakhe kanye nombono wakhe. Izingxabano eziningi zivela komunye umuntu efuna ukuthi omunye avumelane naye. Imizwa yabantu ngezindaba iyehluka

. Kwezinye izindaba, umuntu angase azizwe eqinile ngakho. Ngokuphambene, umuntu angase angabi nasinqumo ngolunye udaba kodwa ancike endleleni ethile. 

Ezingxoxweni ezibandakanya izihloko umlingani wakho azizwa kakhulu ngazo, kuyasiza uma ubheka izinto enivumelana ngazo.

Nakuba kungase kuzwakale kumnandi, akuphoqelekile ukuthi wena nophathina wakho nivumelane ngakho konke.

Ukungezwani kwenzeka nasebudlelwaneni ngenxa yokuthi othile ocupha omunye umuntu. Isihloko umlingani wakho azizwa kakhulu ngaso singase sixhumeke esehlakalweni esiyingozi esikhathini esidlule.

Yize kuwumsebenzi wabo ukuthola indlela yokudlula izibangeli zabo, kuwubuntu kuphela ukuzwelana nosizi lwabo, noma bezama ukukhululeka bangene esimweni esisha. 

Umuntu ngamunye kufanele azibophezele ngemizwa yakhe. Lokhu kuzosiza ozakwethu ukuthi bangahwebi ngezinsolo, izaba, nokusola ngesikhathi sokungaboni ngaso linye.  

Baqinisekise Ngokuzibophezela Kwakho

Ukungezwani kuvame ukuba nemizwa futhi kungaba kushube kakhulu. Kuvame kakhulu ukuthi umlingani oyedwa asabise ngokushiya noma ukucekela phansi ubudlelwano.

Kwesinye isikhathi, elinye iqembu lingase lizizwe sengathi elinye lingahamba uma lisho umbono walo.

Indlela yokuxazulula lokhu ukuqinisekisa umlingani wakho ukuthi uzinikele ebudlelwaneni. Isebenza futhi uma udla ulimi oluhle futhi ukhuthaze imibono eqotho ukuba yabiwe.

Imicabango Final

Imicabango Final

Ukungavumelani akunakugwenywa ebudlelwaneni, kungakhathaliseki ukuthi okomuntu siqu noma ngokomsebenzi. Umgomo uwukulawula kangcono ukungaboni ngaso linye, ukuze kungaphumeleli ezingxabanweni ezimbi kakhulu.

Lezi zindlela ezingenhla ziwusizo uma uhlose ukufaka umsebenzi ebudlelwaneni bakho futhi uxazulule ukungaboni ngaso linye nomlingani wakho kungakhathaliseki ukuthi ungakanani umehluko ngemibono.

Okuthunyelwe okufanayo

shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Ezidingekayo ibhalwe *