איז דר פיל אַ פאַקטיש דאָקטער? (אין די ביגאַסט רעאַליטי טעלעוויזיע ווייַזן סקאַם)
| |

איז דר פיל אַ פאַקטיש דאָקטער? (אין די ביגאַסט רעאַליטי טעלעוויזיע ווייַזן סקאַם)