บัตร Citi Simplicity®: บัตร Citi Simplicity® เป็นที่รู้จักกันดีว่าไม่มีค่าธรรมเนียมล่าช้า ไม่มีอัตราค่าปรับ และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี เสนออัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นสำหรับการโอนยอดคงเหลือที่ใช้เวลา 21 เดือนเต็ม ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเวลามากในการ...