25 Mameseji anokurudzira mukoti & Makotesheni Pamusoro Pekuva Mukoti

Kutumira meseji dzemukoti kwakakosha nekuti mukoti ibasa rakakura rinoda imwe seti yematarenda, tsitsi, uye kuzvipira. Vanamukoti ndivo musana wehutano hwehutano, kuendesa kutarisirwa kwakanyanya uye rutsigiro kuvarwere nemhuri panguva dzedzimwe nguva dzakaoma. 

Kuve mukoti kunoda rudzi rwakati rwemunhu, munhu akazvipira kuita mutsauko muhupenyu hwevamwe.

Kugovera Kudada kuva mukoti mameseji ndiyo imwe nzira yekuti vanamukoti varatidze kuda kwavo mubasa ravo. Aya makotesheni anosimudzira uye anokurudzira anoputira musimboti wezvinoreva kuva mukoti. 

Vanotaura kune mamwe matambudziko ebasa uye mibairo, vachitiyeuchidza tose kukosha kwehukoti munharaunda yedu.

Kukurudzira Quotes Kune Vanamukoti

Nursing ibasa rinoda mwero wepamusoro wehungwaru, kurudziro, uye kutsunga. Nekuti chikoro cheukoti chakaoma, uye basa reshifiti rakatonyanya kuoma, zvakakosha kuti urambe uchikurudzirwa.

Isu tinopa mameseji emukoti mune ino positi kuti akubatsire kuramba wakabatana kune yako yekutanga kurota uye kukwevera simba kune simba kuburikidza.

 1. “Chengetedza hupenyu humwechete, uri gamba. Chengetedza hupenyu hwe100, uri mukoti." —Hazvizivikanwe
 2. “Nurse handizvo zvaunoita. Ndizvo zvauri…. Ndiri mukoti. Handizvo zvandinoita, ndizvo zvandiri.” —Hazvizivikanwe
 3. “Manesi rudzi rwakasiyana. Vane ichi chinodikanwa chisingagutswi chokutarisira vamwe, riri zvose zviri zviviri simba ravo guru nechikanganiso chinouraya.” —Jean Watson
 4. “Kugara achitarisirwa namukoti akanaka kungangokosha sekuvhiyiwa kukuru kunoitwa nachiremba wokuvhiya.” —Dag Hammarskjöld
 5. “Mukoti ndeuyo anosvinudza maziso emwana achangoberekwa uye anovhara zvinyoro-nyoro maziso emunhu anenge ava kufa. Zvechokwadi chikomborero chikuru kuva wekutanga uye wekupedzisira kuona kutanga nekuguma kweupenyu. " —Hazvizivikanwe
 6. "Kuchengeta ndicho musimboti wehukoti." —Jean Watson
 7. “Vanamukoti vanopa nyaradzo, tsitsi, uye kuva nehanya pasina kana tsamba yavanonyorera.” —Val Saintsbury
 8. “Mukoti wese aikwezvwa kuita mukoti nekuda kwekuda kutarisira, kushumira, kana kubatsira.” —Christina Feist-Heilmeier, RN
 9. “Vakoti vanenge varipo panotorwa mweya wekupedzisira, uye vanamukoti vanenge varipo kana munhu ambofema. Kunyange zvazvo kupemberera kuberekwa kuchinakidza zvikuru, zvinokosha zvakafanana kunyaradza parufu.” —Christine Belle
 10. “Mukoti akadzidzira basa ava mumwe wevakuru maropafadzo evanhu, achigara pedyo nomurapi nomuprista.” —Dr. William Osler

Chii chinonzi Akanaka Mukoti Mharidzo?

 1. "Vanamukoti vekuAmerica ndivo moyo unorova wehurongwa hwedu hwekurapa." -Barack Obama
 2. “Ndinoti kubudirira kwangu kunobva pane izvi; Handina kumbopa kana kupa chikonzero chipi nechipi. " —Florence Nightingale 
 3. “Mukoti wese aikwezvwa kuita mukoti nekuda kwekuda kutarisira, kushumira, kana kubatsira.” —Christina Feist-Heilmeier, RN 
 4. "Nzira yakanakisa yekuzviwana iwe kuzvirasikirwa iwe pachako basa revamwe.” —Mahatma Gandhi
 5. "Kana mumwe munhu achipfuura nemudutu, kuvapo kwako kunyarara kune simba kupfuura miriyoni isina chinhu mazwi."
 6. "Unorapa chirwere: unokunda, unorasikirwa. Iwe unobata munhu, ndinovimbisa kuti uchakunda-zvisinei nemhedzisiro. " - Robin Williams mune chigamba Adams
 7. “Basa redu savanamukoti nderekunyaradza kusuruvara uye kupemberera basa racho, mazuva ose, isu ‘tichingoita mabasa edu.’”—Christine Belle
 8. "Paunenge uri mukoti, unoziva kuti zuva nezuva uchabata hupenyu kana hupenyu huchabata hwako." —Hazvizivikanwe
 9. "Ngaparege kuva nemunhu anouya kwauri asina kusiya ari nani uye achifara." —Amai Teresa
 10. "Hadzisi ngirozi dzese dzine mapapiro ... dzimwe dzine zvikwesha." —Hazvizivikanwe

Nursing School Quotes

 1. “Usambokanda mapfumo pasi pakurota nokuda kwenguva yazvichatora kuti uzviite. Nguva ichapfuura zvakadaro. " -Earl Nightingale, mutauri weredhiyo wekuAmerica uye munyori
 2. “Zviregerere; hauna kukwana. Zviratidze nyasha; uchiri kudzidza. Iva nemoyo murefu; uri parwendo.” —Hazvizivikanwe
 3. "Matambudziko anowanzo gadzirira vanhu ramangwana rinoshamisa." — CS Lewis
 4. "Kuita zvisingaitwe nemumwe munhu, nenzira isingagoneki nemumwe munhu, kunyangwe zvese zvatinopfuura, kuve mukoti." -Rawsi Williams
 5. “Handina kumbofunga nezvekubudirira—ndakazvishandira.” —Estée Lauder
 6. "Hapana chichashanda kunze kwekunge waita." —Maya Angelou
 7. "Paunonzwa kuda kurega, rangarira chikonzero nei wakatanga." —Hazvizivikanwe
 8. "Handisi kukuudza kuti zvichave nyore, ndiri kukuudza kuti zvichave zvakakosha." -Art Williams, muzvinabhizinesi uye murairidzi
 9. "Chinhu chakanaka kana basa nechido zvinosangana." —Hazvizivikanwe
 10. “Kunyangwe zviri izvo… hazvisirizvo zvakanyanya. Ichi chikoro cheukoti." —Hazvizivikanwe
 11. “Ngatisambozvifunga tapedza vanamukoti. Tinofanira kunge tichidzidza zvese hupenyu hwedu.” —Florence Nightingale
 12. "Dzidzo ndicho chombo chine simba kwazvo chaungashandisa kushandura nyika." — Nelson Mandela

Kufuridzira Nurse Messages

 1. "Koshesa zvaunoita uye wedzera kukosha nezvaunoita." —Hazvizivikanwe
 2. "Kana usingakwanisi kuziva chinangwa chako, tsvaga chido chako. Nokuti shungu dzichakutungamirira muchinangwa chako.” Bhishopi TD Jakes, muevhangeri
 3. “Vanamukoti—chimwe chezvikomborero zvishoma zvokurwara.” —Sara Moss-Wolfe
 4. “Kuziva kunyangwe hupenyu humwechete hwakafema nyore nekuti wakararama. Izvi zvinoda kunge zvabudirira. " —Ralph Waldo Emerson
 5. “Dzimwe nguva ndinofuridzira varwere vangu; kazhinji, zvinondikurudzira.” —Hazvizivikanwe     
 6. "Mukoti: rimwe chete izwi rekutsanangura munhu akasimba zvakakwana kushivirira chero chinhu uye akapfava zvakakwana kuti anzwisise chero munhu." —Hazvizivikanwe
 7. "Nzira yakanakisa yekuzviwana ndeyekurasikirwa iwe mubasa revamwe." —Mahatma Gandhi
 8. "Iva nurse waungade semurwere." —Hazvizivikanwe
 9. "Iva netsitsi, nekuti munhu wese waunosangana naye ari kurwa hondo." —Plato
 10.  “Upenyu hausi nyore kune chero ani wedu. Asi zvakadini nazvo? Tinofanira kuva netsungiriro uye, pamusoro pezvose, chivimbo matiri. Tinofanira kutenda kuti takapiwa chimwe chinhu, uye kuti chimwe chinhu, chero muripo, chinofanira kuwanikwa. " —Marie Curie 
 11. "Manesi ndiwo moyo wehutano hwehutano." -Donna Wilk Cardillo, MA, RN, CSP 
 12. “Zvinorehwa noupenyu kuwana chipo chako. Chinangwa cheupenyu ndechekuchipa." -William Shakespeare
 13. "Hunhu hwemukoti hwakakosha seruzivo rwaanarwo." —Carolyn Jarvis
 14. "Mukoti anogara achitipa tariro, ngirozi ine stethoscope." -Carrie Latet

Funny Nursing Quotes

 1. "Bata murwere zvachose, kwete gomba remurwere." —Hazvizivikanwe
 2. “Sezvo munongoziva, vanachiremba vauya kuzoongorora, kwete kuporesa. Tinoporesa. " -Edie Falco mukati Nurse Jackie
 3. "Dai zvigero zvako zvive zvakanaka, kofi yako ive yakasimba, uye Muvhuro wako uve mupfupi." —Hazvizivikanwe
 4. “Aiwa, RN hairevi kuti ‘Refreshments and Narcotics.’”—Unknown
 5. “Hongu, ndiri nurse. Kwete, handidi kuzvitarisa.” —Hazvizivikanwe
 6. “Usandishungurudze — ndinopihwa mari yekubaya vanhu nezvinhu zvinopinza.” —Hazvizivikanwe 
 7. “Hand sanitizer yatanga kuita shamwari yako yepamoyo.” —Hazvizivikanwe
 8. “Ko munhu angavenge sei vanamukoti? Hapana anovenga vanamukoti. Nguva imwe chete yaunovenga mukoti ndipo pavanenge vachikupa enema. " —Warren Beatty
 9. “Ndiri mukoti. Simba rako guru nderei? —Hazvizivikanwe
 10. “Ndasvika pakuziva kuti ndichabata chero chinhu chero bedzi ndiine magirovhosi.” —Hazvizivikanwe
 11. "Nursing harisi basa ... hunyanzvi hwekupona mushure meapocalyptic." —Hazvizivikanwe
 12. "Unoziva kuti unoshanda mune zvehutano paunokwanisa kukurukura nezve puke uye mafambiro patafura yemasikati uye hapana anobhururuka." —Hazvizivikanwe
 13. “Yeukai, ndiri nurse. Unotofanira kutaura zvakawanda kuti unditsamwise.” —Hazvizivikanwe
 14. "Dzimwe nguva ndinofanira kuzviyeuchidza neshamwari dzangu dzisiri mukoti kuti ndisataure nezvemabasa emuviri." —Hazvizivikanwe
 15. "Ndiri mukoti nokuti 'muiti wezvishamiso' harisi zita repamutemo." —Hazvizivikanwe

mhedziso

Vanamukoti vakanaka vane shungu uye vakazvipira kubasa ravo. Vanokwanisa kuramba vachikurudzirwa munguva dzakaoma uye kubvisa tunyaya tuduku. Basa rehukoti rakaoma, asi rinopawo mubayiro mukuru.

Tarisa Master of Science muNursing (MSN) uye Chiremba weNursing Practice (DNP) zvirongwa paYunivhesiti yeSt. Augustine yeHealth Sciences kana uchida kuva mukoti chiremba kana kutora mamwe mabasa epamusoro mukoti.

Similar Posts

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *