Citi Simplicity® Daim Npav: Citi Simplicity® Daim Npav yog paub zoo tias tsis muaj tus nqi them lig, tsis muaj tus nqi nplua thiab tsis muaj tus nqi txhua xyoo. Nws muaj cov kev qhia ua paj ntawm cov nyiaj hloov tsheb uas yuav kav ntev li 21 lub hlis, ua qhov zoo rau cov neeg uas xav tau ntau lub sijhawm rau ...