Tiimityön haitat työpaikalla ja vinkkejä tehokkaaseen työpaikkaan

Tiimityön haitat työpaikalla ja vinkkejä tehokkaaseen työpaikkaan

– Ryhmätyön haitat työpaikalla –

Työpaikan pyrkimykset tehdä yhteistyötä projektin parissa voivat lisätä työntekijöiden tuottavuutta ja luovuutta. Ryhmätyö voi nopeuttaa työn valmistumista. Tiimityön haitat työpaikalla ja vinkkejä tehokkaaseen työpaikkaan

Se voi auttaa esimiehiä tunnistamaan työntekijöidensä yksilölliset kyvyt ja paljastamaan suunnan tuleville työtehtäville.

Ryhmätyön haitat työpaikalla ja vinkkejä tehokkaaseen työpaikkaan.

Joissakin olosuhteissa ryhmätyö voi aiheuttaa haasteita, joten työntekijöiden voi olla parempi työskennellä itsenäisesti. Tässä artikkelissa keskustelemme ryhmätyön eduista ja haitoista sekä vinkkejä tehokkaan tiimityön luomiseen.

Mikä on ryhmätyö?

Ryhmä työ on, kun kaksi tai useampi työntekijä työskennellä yhteistyössä hankkeen loppuunsaattamiseksi. Usein yksilöt saavat erilaisia ​​rooleja ryhmässä, jotta ne voivat olla vastuullisia sen jäsenten kesken.

Joillakin aloilla luovuus kukoistaa, kun ihmiset jakaa ideoita vapaasti ja voivat hyötyä muiden panoksesta. Huolellisesti koottuna työntekijäryhmät voivat tuottaa laatua työskennellä positiivisen kanssa yhteistyötä ja kannustusta.

Ryhmätyön haitat työpaikalla

Saattaa olla epätasainen työnjako

Ryhmätyö voi saada epätasaiset panokset näyttämään samalta. Joissakin tilanteissa yksi tai kaksi tiimin jäsentä voi olla vastuussa suurimmasta osasta työtä ja koko tiimi voi silti saada hyvitystä. Tämä voi vaikuttaa joukkueen yhtenäisyyteen ja tarkoitukseen.

Se voi aiheuttaa käytettävissä olevien resurssien menetyksen

Joskus joukkue menettää keskittymisensä kollektiivisesti, koska se katsoo lopputulosta enemmän kuin siihen pääsemiseen tarvittavia vaiheita.

Suunnittelu- ja organisointiloukut voivat saada tiimit laskemaan tuottavuustasoaan dramaattisesti. Joillakin tiimeillä on vaikeuksia päästä alkuun, koska jokainen yrittää toteuttaa omia ideoitaan sen sijaan, että käyttäisivät aivoriihiprosesseja löytääkseen molempia osapuolia hyödyttävän lopputuloksen.

Työntekijöiden arviointiongelmat

Koska tiimi toimii ryhmänä ja ryhmällä on yhteisöllinen vastuu, esimiesten ja esimiesten voi olla vaikea arvioida yksittäisten tiimin jäsenten suhteellisia vahvuuksia ja heikkouksia.

Jos tiimi menestyy, esimerkiksi miten ja miksi saavuttivat tavoitteensa ei ehkä ole selvää. Ketkä henkilöt tekivät eniten työtä? Ketkä henkilöt olivat yksityiskohtaisimpia? Lisäksi, ketkä henkilöt tekivät eniten pitääkseen ryhmän järjestyksessä ja delegoidakseen tehtäviä?

Se voi aiheuttaa konflikteja kotona tai työpaikalla

Eri persoonallisuudet kohtaavat aina. Jos tämä ongelma tulee tehoton viestintä, silloin joukkue kokee konflikteja.

Tämä ongelma kasvaa edelleen, jos kukaan asianosainen ei halua yrittää löytää ratkaisua. Nämä huolenaiheet voivat häiritä myös muun joukkueen tuottavuutta, mikä heikentää kaikkien moraalia.

Konflikti voi jopa aiheuttaa joidenkin tiimin jäsenten olevan niin onneton, että he tarkoituksellisesti sabotoivat ympäristöä estääkseen muita saavuttamasta menestystä. Ainoa tapa estää tämä ongelma on kunnioittaa ideoita, olla kohtelias ja halukas tekemään kompromisseja.

Viestintätaidot voivat vaihdella tiimin henkilöittäin. Jopa ne, jotka ovat sitä hyvin harjoittaneet, voivat joskus kokea vaurioita. Kun näin tapahtuu, tiimiin kehittyy lähes aina luottamuksen puute.

Pidemmät projektin aikataulut

Kiitos viestit kollegoille

Monet prosessit kestävät paljon kauemmin, kun mukana on tiimi. Paljon enemmän koordinointia, työnjako, palautetta ja yleistä organisointia tarvitaan, kun projektia käsittelee tiimi eikä yksittäinen.

Päätöksiä voi myös olla vaikeampi tehdä ryhmätilanteessa, mikä voi johtaa hitaampaan etenemiseen kohti tavoitteita, projektien toteuttamiseen voi mennä kauemmin, maksaa enemmän rahaa ja kuluttaa enemmän organisaation resursseja.

Se estää yksittäisiä työntekijöitä löytämään tapoja menestyä. Jotkut ihmiset toimivat luonnollisesti paremmin yksin. Nämä ihmiset eivät sovi hyvin keskimääräiseen tiimiympäristöön, koska se tekee heistä epämukavaa.

Jos he voivat työskennellä yksin ja jäädä muuhun tiimiin yksin suurimman osan työstään, tämä rakenne voi silti tarjota etuja.

Se vaatii lisäharjoitteluaikaa

Jos sinulla on joku työskennellyt uuden työntekijän kanssa, voit saada uuden vuokraamasi työn alkuun. Uuden tiimin tuominen ympäristöön tuo lisävastuuta koulutukseen verrattuna.

Voit melkein aina nähdä, missä yksittäinen työntekijä teki virheen, mikä tekee siitä yksinkertaisemman prosessin, kun korjauksia tarvitaan. Ryhmäpohjaiset ympäristöt tuottavat enemmän tietoa, mikä tekee toisinaan haastavaksi määrittää, missä vika voi ilmetä.

Se ei välttämättä tuota korkeampaa tuottavuutta

Tiimityö lisää tuottavuutta, koska se yhdistää useiden ihmisten vahvuudet yhteen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä prosessi ei toimi yhtä tehokkaasti, jos useilla yksilöillä on samat vahvuudet ja taidot.

Esimiehet voivat saada tiimin hajoamaan nopeasti palkkaamalla saman persoonallisuustyypit, taitoja ja muita samankaltaisuuksia niiden mukavuuden vuoksi.

Yksilöiden ryhmän kokoaminen ei luo joukkuetta. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi sinulla on oltava ihmisiä, jotka täydentävät toistensa vahvuuksia ja heikkouksia.

Syyllisyys- ja vastuukysymykset

Kun jokin menee pieleen, tiimin jäsenillä voi olla taipumus syyttää toisiaan. Vaikka näin ei aina ole, ja se riippuu suurelta osin tiimin jäsenistä itsestään.

Ei ole harvinaista, että ihmiset yrittävät etääntyä syyllisyydestä ja vastuusta.

Kun yksittäinen henkilö suorittaa tehtävän tai projektin ja virhe löytyy, on yleensä melko selvää, että hän teki virheen.

Ryhmän kanssa voi kuitenkin olla paljon vaikeampaa selvittää, missä vika todella tapahtui, varsinkin jos tiimin jäsenillä on eriäviä mielipiteitä siitä, kuka oli vastuussa mistäkin.

Faktsionalismi

Yksilöiden välisten konfliktien lisäksi ryhmät voivat jakautua myös ryhmiin, joissa kahdella tai useammalla alaryhmällä on oma agenda tai ”poliittinen” kanta. Tämän tyyppistä tilannetta voi olla vaikea ratkaista ilman koko tiimin hajoamista ja rakentamista uudelleen.

LUETTELE myös:

Vinkkejä tehokkaaseen ryhmätyöhön

Vinkkejä tehokkaaseen ryhmätyöhön

Voit kokea onnistuneita tuloksia, jos käytät näitä vinkkejä ryhmien järjestämiseen:

  • Mieti persoonallisuutta ja työtyyliä. Yritä määrätä projektiin ihmisiä, joilla on samanlaiset työtyylit ja työaikataulut. Esimerkiksi kaksi työntekijää, jotka samassa toimistossa työskenteleminen saattaa olla helpompaa tapaamisten koordinoinnissa kuin ryhmän jäsenet, jotka työskentelevät etänä. Ryhmän luominen, jolla on yhtäläisyyksiä, voi lisätä yhteistyötä ja tuottavuutta.
  • Anna kullekin henkilölle rooli. Ryhmä voi toimia sujuvasti, kun jokaisen vastuut ovat selvät. Kun luot ryhmää, varmista, että jokainen tiimin jäsen saa roolin, joka sisältää tiettyjä tehtäviä. Voit esimerkiksi määrätä jonkun ryhmän koordinaattoriksi, joka olisi vastuussa kokousaikataulun luomisesta ja siitä, että tiimi suorittaa tehtävät ajallaan.
  • Käytä harjoitteluun ryhmiä. Uudet työntekijät voivat hyötyä yhtiön pitkäaikaisten jäsenten osaamisesta ja työkokemuksesta. Uusien tai nuorempien työntekijöiden osoittaminen ryhmiin, joissa he tuntevat olevansa arvostettuja ja rohkaisevia, voi olla loistava tapa kouluttaa heitä. Yrityksen työympäristö ja missio voivat selkiytyä heille osallistumalla yhteistyöhön.

Ryhmätyö voi olla tehokasta, jos käytät sitä oikeissa tilanteissa ja valitset tiimin huolellisesti. Harkitse ryhmän käyttöä pidempiin tai monimutkaisempiin projekteihin, joissa on tehtäviä, jotka voisivat hyötyä useiden työntekijöiden asiantuntemuksesta.

samanlaisia ​​viestejä

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *