Съчувствие, библейски стихове 2022 г. и послания за утеха при погребения

– Библейски стихове за съчувствие –

Когато някой е загубил приятел или член на семейството, може да е трудно да се намерят перфектните думи за утеха.симпатия библейски стихове

Но стиховете на съчувствие от Библията могат да помогнат и могат да осигурят точно необходимия вид утеха. Библейските стихове за съчувствие относно смъртта на член на семейството, изброени по-долу, са подходящи за карти, бележки и четива.

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА:

100 Утешителни съчувствия Библейски стихове

 1. Псалми 46: 1 - Бог е нашето убежище и сила, много налична помощ в беда.
 2. „Благословен да е Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отецът на милостите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всичките ни страдания, за да можем да утешим онези, които са в каквато и да е беда, с утехата с които ние самите сме утешени от Бог “- Коринтяни 1: 3
 3. Псалми 147: 3 - Той лекува съкрушените и свързва раните им.
 4. „Господ е близо до съкрушените и спасява съкрушените по дух“ (Псалм 34:18)
 5. „Мога да направя всичко това чрез онзи, който ми дава сила“ - Филипяни 4:13
 6. Псалми 23: 4 - Въпреки че вървя през най-тъмната долина, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен; вашият прът и вашият жезъл, те ме утешават.
 7. „Защото смятам, че страданията на това време не си струва да се сравняват със славата, която ще ни се разкрие“ - Римляни 8:18
 8. Защото Господ няма да отхвърли завинаги.
 9. „Защото тъй като вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и чрез Исус Бог ще доведе със Него онези, които са заспали“ – Солунци 4:14.

Завладяващи библейски стихове за съчувствие

 1. „Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смъртта вече няма да бъде, нито траур, нито плач, нито болка, защото предишните неща са отминали“ - Откровение 21: 4. Библейски стихове за съчувствие
 2. Псалми 126: 5-6 - Тези, които сеят в сълзи, ще жънат с песни на радост. Който излезе с плач, носейки семена за посев, ще се върне с песни на радост, носейки снопи със себе си.
 3. „Младите жени ще танцуват от радост, а мъжете - стари и млади - ще се присъединят към празника. Ще превърна траура им в радост. Ще ги утеша и ще заменя скръбта им с радост “- Йеремия 31:13
 4. "Мир оставям на теб; моя мир ти давам. Аз не давам на вас както света дава. Нека сърцата ви не се смущават, нито да се страхуват. Чухте да ви казвам: „Отивам си и ще дойда при вас“. Ако ме обичахте, щяхте да се зарадвате, защото отивам при Бащата, защото Отец е по-голям от мен. И сега ви казах, преди да стане, за да можете, когато се случи, да повярвате ”- Джон 14:27
 5. Битие 28:15 - Аз съм с теб и ще те наблюдавам, където и да отидеш ... Няма да те изоставя, докато не направя това, което ти обещах.
 6. „Плачът може да остане за една нощ, но радостта идва на сутринта“ - Псалм 30: 5
 7. „Сега довеждаха при него дори бебета, за да ги докосне. И когато учениците го видяха, те ги смъмриха. Но Исус ги призова при себе си, казвайки: „Нека децата идват при мен и не им пречат, защото на такива принадлежи Божието царство. Наистина ви казвам, който не получи Божието царство като дете, няма да влезе в него ”- Лука 18: 15-17
 8. „Но ние не искаме да не сте информирани, братя, за тези, които спят, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото тъй като вярваме, че Исус умря и възкръсна, въпреки това чрез Исус Бог ще доведе със себе си онези, които са заспали ” - Солунци 4:13
 9. „Бог е нашето убежище и сила, много налична помощ в беда“ - Псалм 46: 1
 10. Псалми 119: 50 - Моето утешение в страданието ми е следното: вашето обещание запазва живота ми.
 11. Псалми 72:12 - Защото той ще избави нуждаещите се, които викат, страдащите, които нямат на кого да помогнат.
 12. Лука 6:21 - Блажен ти, който плачеш сега, защото ще се смееш. Библейски стихове за съчувствие
 13. „И чух глас от небето, който казваше:„ Напиши това: Блажени мъртвите, които умират в Господа отсега нататък. “ „Благословен наистина“, казва Духът, „за да си починат от труда си, защото делата им ги следват!“ - Откровение 14:14
 14. „Душата ми намира почивка само в Бог; спасението ми идва от него ”(Псалми 62: 1)
 15. 2 Коринтяни 1: 3-4 - Благословен Бог и Отец ... който ни утешава във всичките ни страдания ...
 16. „Защото макар и да отсъствам по тялото, но духом съм с вас, с радост виждам вашия добър ред и твърдостта на вашата вяра в Христос” – Колосяни 2:5.

Насърчаващи съчувствие библейски стихове

 1. „Не позволявайте сърцата ви да се смущават. Вие вярвате в Бог; вярвайте и в мен “- Йоан 14: 1
 2. Исая 49:13 - Защото Господ утешава народа си и ще се смили над страдащите.
 3. „Нека малките деца идват при мен и не им пречете, защото на такива принадлежи небесното царство“ - Матей 19:14
 4. Исая 41:10 - Не бой се, защото аз съм с теб; не се плашете, защото аз съм вашият Бог; Ще те укрепя, ще ти помогна, ще те подкрепя с моята праведна десница.
 5. Псалми 139: 12 - Дори тъмнината не е тъмна за вас; нощта е светла като деня, защото тъмнината е като светлина с вас.
 6. „Той ще изтрие всяка сълза от очите им. Няма да има повече нито смърт, нито траур, нито плач, нито болка, защото старият ред на нещата отмина“ – Откровение 21:4
 7. Така и сега имате скръб, но ще ви видя отново и сърцата ви ще се зарадват, и никой няма да отнеме радостта ви от вас “- Йоан 16:22
 8. „Всеки от вас ще почита майка си и баща си и ще пази съботите ми: Аз съм Господ вашият Бог“ - Левит 19:13
 9. Псалми 136: 26 - Благодарете на небесния Бог, защото неговата постоянна любов трае вечно. Симпатия Библейски стихове
 10. „Благодаря на моя Бог във всичките ми спомени за вас“ - Филипяни 1: 3
 11. Евреи 4:16 - Тогава нека се приближим до трона на благодатта с увереност, за да можем да получим милост и да намерим благодат, която да ни помогне в нашето време на нужда.
 12. 2 Солунци 3:16 - Сега нека самият Господ на мира ви дава мир по всяко време по всякакъв начин.
 13. „Той със сигурност е понесъл нашите скърби и е пренесъл нашите скърби; но ние го считахме за ударен, поразен от Бога и страдащ ”(Исая 53: 4)
 14. Еклисиаст 3: 1-4 - Има време за всичко и сезон за всяка дейност под небесата: време за раждане и време за умиране ... време за плач и време за смях, време за траур и време за танци.
 15. „Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем да утешим онези, които са във всяка скръб, с утехата с което ние самите се утешаваме от Бога” – Коринтяни 1:3.

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА:

Невероятни библейски стихове за съчувствие

 1. Псалми 116:5-6 – Господ е милостив и праведен; нашият Бог е пълен със състрадание. Господ пази простосърдечните; когато бях в голяма нужда, той ме спаси.
 2. Тогава Той ще има състрадание
 3. „Бог е нашето убежище и сила, много налична помощ в беда“ - Псалм 46: 1
 4. Псалми 62: 1 - Душата ми намира покой само в Бог; спасението ми идва от него.
 5. Йоан 14:27 - Мир ви оставям; моя мир ти давам. Аз не давам на вас както света дава. Нека сърцата ви не се смущават, нито да се страхуват.
 6. „Въпреки че ме накара да видя проблеми, много и горчиви, пак ще възстановиш живота ми; от дълбините на земята пак ще ме възпиташ. Ще увеличиш моята чест и ще ме утешиш за пореден път “(Псалм 71:20)
 7. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в него, но да има вечен живот“ - Йоан 3:16
 8. „Праведният човек загива и никой не го полага присърце; благочестивите мъже се отвеждат, докато никой не разбира. Защото праведникът е отнет от бедствието; той влиза в мир; те почиват в леглата си, които ходят в правдата си “- Исая 57: 1-2
 9. „Като майка, която майка му утешава, и аз ще те утеша“ - Исая 66:13симпатия библейски стихове
 10. Притчи 31: 28-29-Децата й стават и я наричат ​​благословена; съпругът й също и той я хвали. Много жени правят благородни неща, но вие ги надминавате всички.
 11. „Онези, които са били откуплени от Господ, ще се върнат. Те ще влязат в Йерусалим пеещи, увенчани с вечна радост. Тъгата и траурът ще изчезнат и ще се изпълнят с радост и радост “- Исаия 51:11
 12. Исая 66:13 - Както този, когото майка му утешава, така и аз ще те утеша.
 13. Но Исус каза: „Нека децата идват при мен и не им пречат, защото на такива принадлежи небесното царство“ - Матей 19:14
 14. Псалми 30: 2 - Господи, Боже мой, призовах те на помощ и ти ме изцели.
 15. „И всеки, който живее и вярва в Мене, никога няма да умре“ – Йоан 11:26.

Вдъхновяващи съчувствие библейски стихове

 1. Битие 3:19 – От с пот на челото си ще ядеш храната си докато се върнете в земята, от която сте взети; защото пръст си и в пръстта ще се върнеш.
 2. Псалми 73:26 - Плътта и сърцето ми може да се провалят, но Бог е силата на сърцето ми и моята част завинаги.
 3. Псалми 48:14 - Защото този Бог е нашият Бог за вечни векове; той ще ни бъде водач дори до края.
 4. Псалми 109: 21-22 - Но ти, Господи Господи, се справяш добре с мен заради името си; от добротата на твоята любов ме избави. Защото съм беден и нуждаещ се и сърцето ми е ранено в мен.
 5. „Блажени тези, които скърбят, защото ще бъдат утешени“ - Матей 5: 4
 6. Матей 11: 28-30-Елате при мен, всички, които се трудят и са натоварени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си ... Игото ми е лесно и бремето ми е леко.
 7. „От краищата на земята ви призовавам, призовавам, докато сърцето ми отслабва; заведи ме до скалата, която е по-висока от мен ”(Псалми 61: 2)
 8. „Самият Господ върви пред вас и ще бъде с вас; той никога няма да те остави, нито да те изостави “(Второзаконие 31: 8)
 9. Матей 5: 4 - Блажени онези, които скърбят, защото ще бъдат утешени.
 10. Псалми 57: 1-2 - Помили ме, Боже мой, помилуй ме, защото в теб се укривам. Ще се приютя в сянката на крилата ти, докато бедствието отмине. Викам към Всевишния Бог, към Бог, който ме оправдава.
 11. Според Неговото изобилно милосърдие ” - Плач 3:31. Библейски стихове за съчувствие
 12. „Децата й стават и я наричат ​​благословена; съпругът й също и той я хвали. Много жени правят благородни неща, но вие ги превъзхождате всички “- Притчи 31: 28-29
 13. „Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смъртта вече няма да има, нито ще има вече плач, нито плач, нито болка, защото предишните неща отминаха“ – Римляни 8:1
 14. „Господ е близо до съкрушените и спасява съкрушените по дух“ (Псалм 34:18)
 15. 1 Петър 5:10 – И Бог на всяка благодат, Който ви е призовал към вечната си слава в Христос, след като сте пострадали малко, сам ще ви възстанови и ще ви направи силни, твърди и непоколебими.

Библейски стихове за голямо съчувствие

 1. Псалми 9: 9 - Господ е убежище за потиснатите, крепост във времена на бедствие.
 2. „Така ли ще бъде с възкресението на мъртвите? Тялото, което се сее, е тленно, възкръсва нетленно; сее се в безчестие, възкръсва се в слава; сее се в немощ, възкръсва се в сила; и се сее естествено тяло, възкръсва се като духовно тяло. Ако има естествено тяло, има и духовно тяло” – Коринтяни 15:42-44
 3. Йоан 16:22 - Така и вие сега имате скръб, но аз ще ви видя отново, и сърцата ви ще се зарадват, и никой няма да отнеме радостта ви от вас.
 4. „Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, но който загуби живота си заради мен, ще го намери“ - Матей 16:25
 5. „Защото Господ няма да отхвърли завинаги, но ... ще има състрадание според изобилието на своята непоколебима любов; защото той доброволно не оскърбява и не наскърбява човешките деца ”-Плач 3: 31-32
 6. Плач 3: 31-32 - Защото Господ няма да отхвърли завинаги, но ... Той ще има състрадание според изобилието на своята непоколебима любов; защото той не страда и не наскърбява човешките деца.
 7. „Въпреки че вървя през долината на сянката на смъртта, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен; твоят прът и тоягата ти ме утешават ”(Псалм 23: 4)
 8. Исая 58: 9 - Тогава вие ще се обадите и Господ ще отговори; ще извикаш за помощ, а той ще каже: Ето ме.
 9. „Плътта ми и сърцето ми може да се провалят, но Бог е силата на сърцето ми и частта ми завинаги“ - Псалм 73:26
 10. „И прахът се връща на земята такъв, какъвто е бил, и духът се връща при Бог, който го е дал“ - Еклисиаст 12: 7
 11. „Не съм ли ти заповядал? Бъдете силни и смели. Не се плаши и не се плаши, защото Господ твоят Бог е с теб, където и да отидеш ” - Исус Навиев 1:19
 12. Исая 58:11 - Господ ще те води винаги; той ще задоволи вашите нужди ... Ще бъдете като добре напоена градина, като извор, чиито води никога не пропадат.
 13. Бог е сила Библейски стих за загуба
 14. „Ако живеем, живеем за Господа; и ако умрем, умираме за Господа. И така, независимо дали живеем или умираме, ние принадлежим на Господ “- Римляни 14: 8
 15. Псалм 23: 7 - Въпреки че минавам през най-тъмната долина, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен, твоят прът и твоят жезъл, те ме утешават.
 16. „Той лекува съкрушените и обвързва раните им“ (Псалм 147: 3). Симпатия Библейски стихове.
 17. „Ръцете ти ме измислиха и направиха, а сега напълно ме унищожи. Помни, че си ме направил като глина; и ще ме върнеш ли на прах? Не ме ли изля като мляко и да ме извие като сирене? Облякохте ме с кожа и плът и ме плетех с кости и сухожилия. Ти ми даде живот и непоколебима любов и твоите грижи запазиха духа ми “(Йов 10: 8)
 18. „Тогава Исак я заведе в шатрата на майка си Сара и взе Ревека, и тя му стана жена, и той я обикна; така Исак беше утешен след смъртта на майка си” – Битие 24:67.

Още стихове от Библията за съчувствие

 1. Второзаконие 31: 8 - Самият Господ върви пред вас и ще бъде с вас; той никога няма да те напусне, нито да те изостави.
 2. Защото, ако Той причинява скръб,
 3. „Затова и вие имате скръб сега, но аз ще ви видя отново, и сърцето ви ще се зарадва, и никой няма да ви отнеме радостта ви“ – Йоан 16:22
 4. Псалм 116: 15 - Скъпоценна в очите на Господа е смъртта на неговите светии.
 5. „И с вас: Сега е вашият момент на скръб, но аз ще ви видя отново и вие ще се зарадвате, и никой няма да ви отнеме радостта“ - Йоан 16:22
 6. Откровение 21: 4 - Той ще изтрие всяка сълза от очите им. Вече няма да има смърт, нито траур, нито плач, нито болка, защото старият ред на нещата е отминал.
 7. 1 Петър 5: 7 - Хвърлете цялото си безпокойство върху него, защото той се грижи за вас.
 8. "Защото Бог не изпрати Сина си на света, за да осъди света, но за да може светът да бъде спасен чрез него ” - Йоан 3:17
 9. Баща
 10. „Защото съм сигурен, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито владетелите, нито присъстващите неща, нито нещата, които идват, нито силите, нито височината, нито дълбочината, нито каквото и да било друго във цялото творение, ще могат да ни отделят от любовта на Бог в Христос Исус, нашия Господ ”- Римляни 8:38симпатия библейски стихове
 11. Коринтяни 1: 5 - Защото както ние участваме изобилно в Христовите страдания, така и чрез Христос споделяме изобилно в утеха.
 12. „Въпреки че вървя през долината на сянката на смъртта, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен; твоят прът и тоягата ти ме утешават ”(Псалм 23: 4). Симпатия Библейски стихове.

Когато сте там за вашия скърбящ приятел, въпреки че винаги е хубаво да предложите практическа помощ като почистване на къщата или хранене.

Също така е хубаво да покажете, че не само сте готови да осигурите утеха, но също така сте готови да помогнете за запазването на паметта на починалия, като говорите за него. Надявам се, че тези стихове от съчувствието са били в състояние да помогнат.

Подобни публикации

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *